1. Základní služby

 • vedení účetnictví
 • vedení daňové evidence
 • zpracování podkladů pro DPH včetně vyplnění daňových přiznání
 • kompletní vedení mzdové agendy
 • kompletní vedení personalistiky
 • zpracování všech ostatních daňových přiznání dle potřeby firmy

2. Doplňkové služby

 • přebírání a předávání dokladů přímo u zákazníka (v rámci města Ostravy)
 • odevzdávání zpracovaných hlášení na úřady
 • zpracování statistických hlášení
 • příprava podkladů nutných k žádosti o úvěr nebo leasing
 • zastupování klienta na úřadech
 • zpracování knihy jízd dle dodaných podkladů

3. Poradenské služby

 • pomoc podnikatelům při zahájení podnikání
 • kontrola účetnictví, které si podnikatel vede sám
 • konzultace při převodu podnikání z fyzické osoby na právnickou osobu
 • ostatní konzultace související s daněmi, účetnictvím a personalistikou

4. Audit, daňové poradenství

 • firma spolupracuje s auditorem a daňovým poradcem a tyto služby na požádání svým klientům zprostředkuje

V případě zájmu o naše služby vyplňte poptávkový formulář.


ACCONT Finance, s.r.o., Volgogradská 2413/88, 700 30 Ostrava-Zábřeh, telefon: 596 768 195